Etiikan täydennyskoulutuksissa käsittelemme sosiaali- ja terveysalan arvoja ja periaatteita, työyhteisöjen hyvinvointiin vaikuttavia eettisiä ratkaisuja ja arvotietoisuutta- Tavoitteena on, että koulutuksiin osallistujat saavat työvälineitä tunnistaa työssään eteen tulevia eettisiä kysymyksiä ja ongelmia sekä ratkaista niitä.
fi gb

Koulutukset

ProEt Oy:n etiikan täydennyskoulutuksissa tarjoamme ammattilaisille tutkimusperusteista ja uusinta kansainvälistä sekä kansallista tietoa käytänteistä, joita he tarvitsevat kohdatessaan ja ratkaistessaan työssään eteen tulevia eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Koulutustilaisuutemme antavat työntekijälle mahdollisuuden kehittyä ja innostua työstään, taitoa ja rohkeutta perustella eettisesti kestävästi ratkaisujaan ja valintojaan, jotka tähtäävät asiakkaan ja potilaan parhaaksi. Ammattilaisten vahvasta osaamisesta hyötyvät hänen itsensä lisäksi kaikki, työnantaja ja työkaverit ja ennen kaikkea asiakkaat ja potilaat.

ProEt Oy järjestämiä etiikan täydennyskoulutuksia löydät näiden koulutuskokonaisuuksien sisältä:

  • Etiikkaa!-koulutukset VAPAASTI KAIKILLE OSALLISTUJILLE
  • KUMU -seminaarit kokoavat yhteen sosiaali- ja terveysalan kulttuurin muutoksesta kiinnostuneita. Seminaari on kaikille avoin, sinne voi OSALLISTUA VAPAASTI
  • Etiikkakortti TYÖNANTAJAN TILAAMISSA JA JÄRJESTÄMISSÄ KOULUTUSTILAISUUKSISSA
  • Asiakaspalvelukortti TYÖNANTAJAN TILAAMISSA JA JÄRJESTÄMISSÄ KOULUTUSTILAISUUKSISSA
  • Hyvän hoidon akatemia TARJOTAAN KAIKILLE HOIVA- JA HOITOTYÖN AMMATTILAISILLE. ILMOITETAAN MYÖHEMMIN TARKEMMIN NÄILLÄ SIVUILLA