Hyvä saattohoito

Hyvä saattohoito on potilaan ja asiakkaan rinnalla kulkemista, hänen saattamista kuoleman rajalle. Se on myös omaisten ammatillista kohtaamista ja tukemista tilanteissa, kun he käyvät läpi raskasta luopumisen prosessiaan. Ammatillinen saattohoito edellyttää ammattilaiselta riittävää tiedon hallitsemista, saattohoidon käytänteiden järjestämistä potilaan tarpeita vastaaviksi sekä eettistä herkkyyttä kohdata potilas ja omainen.

Koulutuspäivän aikana tarkastellaan saattohoidon eettisiä periaatteita, STM:n ja ETENE:n sekä kansainvälisiä saattohoito suosituksia, hoitotahtoa, keskeisiä käytänteitä vuodeosastolla, palvelutalossa ja kotisaattohoidossa. Samoin perehdytään kärsimykseen ja siihen vastaamiseen hoidollisin keinoin kansainvälisten tutkimustiedon avulla.

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Mitä saattohoito on? STMn/ETENE:n saattohoitosuositukset, kansainväliset suositukset

Eettiset periaatteet saattohoidossa

Saattohoidon käytännön järjestelyjä: Kirjaaminen, ympäristö, asiakkaan oikeudet, kotisaattohoito, saattohoito palvelutalossa tai vuodeosastolla, lapsen saattohoito. Sielunhoito. Hoitotahto. Kärsimys ja sen lievittäminen

Yhteys asiakkaaseen ja omaiseen sekä läsnäoleminen

Saattohoidon laadun tarkkaileminen ja arvioiminen


Luennoitsijana tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT

Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan salasanalla suojatussa Koulutusmateriaalit-osiossa. Salasanan saat ilmoittautumisen jälkeen.


LINKITAIHETTA KÄSITTELEVIIN ARTIKKELEIHIN:

Jokaisella on oikeus hyvään saattohoitoon

Saattohoitopäätös on osa inhimillistä hoitoa


Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.